دوشنبه, 10 بهمن 1401   8. رجب 1444
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

علی(ع) از منظر مشاهیر جهان

عنوان نویسنده کلیکها
نهج البلاغه از نگاه ادیبان مسیحی زهرا مرادی 6794
«جرج جرداق»: امیر مؤمنان و بخشش و دستگیری از مردم زهرا مرادی 8116
«جرج جرداق»: عدالت امیر مؤمنان زهرا مرادی 9925
«جرج جرداق»: شجاعت امیر مؤمنان زهرا مرادی 9119
«بولس سلامه»: علی(ع)، صاحب خُلق نَبَوی آذر طاهری 7571
«رشاد سلامه»: علی(ع)، مصرّ بر ارزش‌های گرانبهای انسانی آذر طاهری 6775
«نصری سلهب»: علی(ع)، امیر همه مومنان؛چه مسیحی،چه مسلمان آذر طاهری 6088
«ميخائيل نعيمه»: علی(ع)، بزرگمرد اندیشه در همه زمان‌ها و مکان‌ها آذر طاهری 5896
«سلیمان کِتّانی»: علی(ع)، سَروَری که کلامش کاستی نمی‌پذیرد آذر طاهری 6710
«جبران خلیل جبران»: علی(ع)، گوهری که حقیقت عظمتش درک نشد آذر طاهری 6153
«جرج زکی حاج»: علی(ع)، سیراب‌کننده تشنگان آذر طاهری 6594
«فؤاد جرداق»: علی(ع)، نشانه برجسته حق آذر طاهری 6593
«سعید عقل»: علی(ع)، خدای سخن آذر طاهری 7286
«ریمون قسّیس»: علی (ع)، سقّای تشنگان حقیقت آذر طاهری 5481
«توماس کارلایل»: على (ع) کسى است که ما ناگزیریم دوستش بداریم. آذر طاهری 14960
 

به ما بپیوندید: 

instagram twtr fbk telegram Aparat

  

 
امروز:امروز:846
این هفته:این هفته:4651
در مجموع:در مجموع:6421274
Center
Pagerank