چهارشنبه, 09 فروردين 1402   7. رمضان 1444
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

عهد معهود

عنوان نویسنده کلیکها
درس اول: جانشینی برای خدا بر روی زمین مسعود بسیطی 11683
درس دوم: خلقت آدم علیه السلام مسعود بسیطی 8975
درس سوم: آغاز دشمنی شیطان با آدمیان مسعود بسیطی 12494
درس چهارم: عهد خدا با آدم علیه السلام مسعود بسیطی 11269
درس پنجم: فریب بنی آدم توسط شیطان مسعود بسیطی 6918
درس ششم: سرگذشت عهد معهود در دوره‌‌ی نوح (ع) مسعود بسیطی 11655
درس هفتم: ابراهیم (ع) و تجدید عهد با آدمیان مسعود بسیطی 5668
درس هشتم: ابلاغ عهد معهود به بنی اسراییل توسط موسی (ع) مسعود بسیطی 7622
درس نهم: خیانت یهود (بنی اسراییل) درباره‌ی عهد الهی مسعود بسیطی 7601
درس دهم: بشارات عهد عتیق به موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 6505
درس یازدهم: بشارت عیسی (ع) به آمدن موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی 4377
درس دوازدهم: ترور اجداد پیامبر به دست یهود، به منظور تصاحب جایگاه موعود عهد مسعود بسیطی 6218
درس سیزدهم: میلاد موعود معهود (محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم) مسعود بسیطی 5820
درس چهاردهم: ابلاغ عهد معهود توسط موعود عهد مسعود بسیطی 6046
درس پانزدهم: تلاش برای انحراف امت احمد از عهد معهود مسعود بسیطی 4299
درس شانزدهم: برانگیخته شدن غضب الهی به سبب خیانت مردم به عهد معهود مسعود بسیطی 4231
درس هفدهم: سرنوشت عهد معهود در دوران غیبت آخرین موعود مسعود بسیطی 4953
 

به ما بپیوندید: 

instagram twtr fbk telegram Aparat

  

 
امروز:امروز:1525
این هفته:این هفته:13684
در مجموع:در مجموع:6541485
Center
Pagerank