چهارشنبه, 30 خرداد 1403   12. ذی الحجه 1445
 
instagram twtr fbk telegram Aparat

عهد معهود

عنوان نویسنده کلیکها
درس اول: جانشینی برای خدا بر روی زمین مسعود بسیطی، زهرا مرادی 12935
درس دوم: خلقت آدم علیه السلام مسعود بسیطی، زهرا مرادی 10009
درس سوم: آغاز دشمنی شیطان با آدمیان مسعود بسیطی، زهرا مرادی 13712
درس چهارم: عهد خدا با آدم علیه السلام مسعود بسیطی، زهرا مرادی 12392
درس پنجم: فریب بنی آدم توسط شیطان مسعود بسیطی، زهرا مرادی 7935
درس ششم: سرگذشت عهد معهود در دوره‌‌ی نوح (ع) مسعود بسیطی، زهرا مرادی 13159
درس هفتم: ابراهیم (ع) و تجدید عهد با آدمیان مسعود بسیطی، زهرا مرادی 6637
درس هشتم: ابلاغ عهد معهود به بنی اسراییل توسط موسی (ع) مسعود بسیطی، زهرا مرادی 8659
درس نهم: خیانت یهود (بنی اسراییل) درباره‌ی عهد الهی مسعود بسیطی، زهرا مرادی 8544
درس دهم: بشارات عهد عتیق به موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی، زهرا مرادی 7344
درس یازدهم: بشارت عیسی (ع) به آمدن موعود عهد آسمانی مسعود بسیطی، زهرا مرادی 5066
درس دوازدهم: ترور اجداد پیامبر به دست یهود، به منظور تصاحب جایگاه موعود عهد مسعود بسیطی، زهرا مرادی 7088
درس سیزدهم: میلاد موعود معهود (محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم) مسعود بسیطی، زهرا مرادی 6502
درس چهاردهم: ابلاغ عهد معهود توسط موعود عهد مسعود بسیطی، زهرا مرادی 6845
درس پانزدهم: تلاش برای انحراف امت احمد از عهد معهود مسعود بسیطی، زهرا مرادی 4978
درس شانزدهم: برانگیخته شدن غضب الهی به سبب خیانت مردم به عهد معهود مسعود بسیطی، زهرا مرادی 4897
درس هفدهم: سرنوشت عهد معهود در دوران غیبت آخرین موعود مسعود بسیطی، زهرا مرادی 5679
 

به ما بپیوندید: 

instagram twtr fbk telegram Aparat

  

 
امروز:امروز:2383
این هفته:این هفته:7592
در مجموع:در مجموع:7227066
Center
Pagerank